MYLOQ

MYLOQ

Kodcylinder för cylinderlås med regel - 1101

Byt ut den utvändiga låscylindern mot Myloq Kodcylinder 1101. Den passar på de flesta cylinderlås med regel, t.ex. Assa 2000, 8765, 565. Kodcylindern är enkel att montera och ger både hög säkerhet och bekvämlighet. Med upp till 9 olika användarkoder väljer var och en sin egen kod som man lätt kommer ihåg. En kod för tillfällig besökare kan enkelt aktiveras och lika lätt avaktiveras. Kodcylindern drivs av 3 st 1,5V AA-batterier som vid normal användning räcker i 3 år. Batterivarning vid låg spänningsnivå. Kan nödströmsättas med 9V-batteri från utsidan. För att låsa och låsa upp, ”väck upp” cylindern, slå en 6-siffrig kod, vrid på vredet och återgå till det distinkta viloläget. Användningsområde: Ytterdörr i bostad, lägenhetsdörr eller annan dörr där man vill ha en bekväm låsning/upplåsning utan nycklar.

Finns i följande färger

Ibland händer saker som ställer till problem

 • Du blir utelåst.
 • Du hittar inte nyckeln.
 • Du fick inte tillbaka en utlånad nyckel.
 • Du fick inte alla nycklar från tidigare ägare/hyresgäst.
 • Någon har petat in skräp i nyckelhålet.
 • Nyckeln är utsliten och fungerar dåligt.
 • Nycklar kan kopieras.

Kodlåset Myloq Kodcylinder löser problemen

 • Kodcylindern passar de flesta dörrlås av cylindertyp på Skandinavisk marknad.
 • Kodcylindern ersätter den vanliga låscylindern.
 • Till Kodcylindern behövs inga nycklar.
 • Du öppnar och låser lika säkert och bekvämt med din egen kod istället för med nyckel.
 • En kod som enkelt kan ändras hur många gånger som helst.
 • Upp till 9 olika användarkoder kan väljas.
 • Du kan enkelt aktivera och lämna ut en tillfällig kod och lika enkelt ta bort den.
 • Kodcylindern är patentsökt.

 

Teknisk specifikation

Användningsområden
Avsedd för montage på ytterdörr samt innerdörr.
Produktens egenskaper gör den lämplig att använda tillsammans med godkända låshus. 
Kodcylindern är provad av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) enligt den mekaniska cylinderstandarden samt den kommande mekatronik-cylinderstandarden. 
Kodcylindern uppfyller angrepps- och manipulationskraven enligt fodringarna för cylinder i Godkänd Låsenhet enligt SS 3522:2004.
Fungerar på de flesta cylinderlåshus med regel och flerpunktslås tillverkade och monterade från 1950 och framåt.
Temperatur min. -40 max. +80 C.
Kodcylindern reducerar köldbryggan vilket bidrar till ett bättre U-värde.
Funktion
Väcks upp genom att man vrider på vredet och återgå till det distinkta viloläget.
Manövreras med valfri 6-siffrig kod, istället för nyckel.
Ljud och ljussignal vid manövrering. 
Bakgrundsbelyst display.
Programmering
Upp till 9 användarkoder.
Programmering startas från insidan av dörren.
Tillfällig kod
Enkel och snabb på/av-aktivering av tillfällig kod.
Batteri
Batterilivslängd 3 år vid normalt användande i tex, bostad. 
Drivs av tre standardbatterier 1.5V (AA). 
Ingen strömförbrukning i viloläge.
Varning vid låg batterispänning.
Kan drivas från utsidan med ett vanligt standard 9V (6LR61) batteri.
Säkerhet
Härdad cylinder, vilket försvårar borrning och angrepp.
Spinnande cylinderhylsa vilket försvårar angrepp med rörtång.
Frisnurrande låsmekanism.
Blockeringsfunktion vid upprepad felslagen kod.
Patentsökta skydd mot kända manipulationsmetoder som tex, dyrkning, vibration, slag, tryckluft och magnetism.
Kvalitet
Svensktillverkad produkt. 
Kullagrad låsmekanism.

Produkten är patentsökt

CE logoRoHS logoSP logo

 

Måttskiss

Bruksanvisning

Läs detta innan du börjar använda Kodcylindern

 • Kodcylindern är normalt i viloläge för att spara batteri. Det betyder att knapparna inte lyser och det händer inget när man trycker på knapparna. Varje gång du skall använda Kodcylindern måste du först väcka den och det gör du genom att vrida lite på vredet åt ena sidan och sedan tillbaka till mittläget. Du känner ett klick när vredet är i mittläget.
 • När du har väckt Kodcylindern hör du tre korta toner och belysningen i knappsatsen tänds. Nu har du 10 sekunder på dig att trycka på någon knapp, annars återgår Kodcylindern till viloläget. När Kodcylindern återgår till viloläget hörs en lång ton och belysningen i knappsatsen slocknar.
 • I batterilådans övre högra hörn finns ett litet hål och innanför hålet sitter programmeringsknappen. Programmeringsknappen används när du skall lägga in, ta bort eller ändra koder. Använd den medföljande pinnen för att trycka på programmeringsknappen.
 

Komma igång

Komma igång - Administratörskod

Först av allt måste du bestämma vilken administratörskod du skall använda för att kunna lägga till och ändra andra koder. Bestäm en administratörskod som består av 6 siffror och skriv ned koden på koddokumentet eller på en annan lämplig plats. Det är mycket viktigt att du inte tappar bort administratörskoden – utan den kan du inte göra några ändringar i Kodcylindern. Förvara alla koder så att ingen obehörig kan läsa dem.


Så här programmerar du din administratörskod:
 • Väck Kodcylindern, se fig 1.
 • Håll programmeringsknappen intryckt tills du hör en kort ton (tar ca 5 sekunder) och grön indikering tänds, se fig 2.
 • Slå fabrikskoden, 1-2-3-4-5-6 i en följd inom 30 sekunder. En kort ton hörs och indikeringslampan blinkar grönt.
 • Tryck på knapp 9. En kort ton hörs.
 • Slå din administratörskod (den du nyss bestämde). En kort ton hörs.
 • Slå din administratörskod en gång till. Tre långa toner hörs.
 • Din administratörskod är nu inlagd. Vänta 30 sekunder eller tryck siffran 0 för att lämna programmeringsläget.

 

Vad kan gå fel?

 • Matar du in fel administratörskod, så hörs en lång ton och knappsatsen slocknar och du får börja om från början.
 • Om du gör en felaktig inmatning efter det att rätt administratörskod har slagits, hörs en lång ton och du måste börja om från punkten ”Tryck på knapp 9”.

Komma igång - Användarkoder

Du måste lägga till minst en användarkod för att kunna använda Kodcylindern – administratörskoden kan inte användas för att låsa/låsa upp. Det finns plats för 9 användarkoder och en tillfällig användarkod. Koderna har numrerade positioner från 01-09, den tillfälliga koden har position 10. Den tillfälliga användarkoden kan du aktivera och stänga av efter behov, exempelvis om du vill att någon utomstående skall kunna öppna Kodcylindern vid något speciellt tillfälle (städhjälp, hantverkare, etc). De ordinarie användarkoderna kan användas parallellt, så att exempelvis alla i familjen kan ha varsin kod. Skriv ned användarkoderna på koddukumentet eller på annan lämplig plats.

Så här programmerar du en användarkod:
 • Väck Kodcylindern, se fig 1.
 • Håll programmeringsknappen intryckt tills du hör en kort ton (tar ca 5 sekunder) och grön indikering tänds, se fig 2.
 • Slå din administratörskod. En kort ton hörs och indikeringslampan blinkar grönt.
 • Tryck på knapp 1. En kort ton hörs.
 • Slå positionsnumret för den nya användarkoden, 01-10 (noll-ett till tio). En kort ton hörs.
 • Slå den nya användarkoden (6 siffror). En kort ton hörs.
 • Slå den nya användarkoden en gång till. Tre långa toner hörs.
 • Din nya användarkod är nu inlagd. Vänta 30 sekunder eller tryck siffran 0 för att lämna programmeringsläget.

Vad kan gå fel?

 • Matar du in fel administratörskod, så hörs en lång ton och knappsatsen slocknar och du får börja om från början.
 • Om du gör en felaktig inmatning efter det att rätt administratörskod har slagits, hörs en lång ton och du måste börja om från punkten ”Tryck på knapp 1”.

Använda Kodcylindern

Låsa och låsa upp

Det krävs kod för att både låsa och låsa upp Kodcylindern på samma sätt som det krävs nyckel för att både låsa och låsa upp en vanlig låscylinder.

Så här låser du:

 • Väck Kodcylindern, se fig 1.
 • Slå en giltig användarkod. Tre korta toner hörs.
 • Vrid vredet på samma sätt som om det vore en nyckel. Beroende på typ av lås kan du behöva vrida ett kvarts varv eller ett helt varv. I båda fallen måste vredet tillbaka till viloläget efter låsningen. När vredet lämnat viloläget blinkar bakgrundsbelysningen och du hör ett pulserande ljud. Detta är för att göra dig uppmärksam på att du måste fullfölja och vrida vredet till viloläge.
Så här låser du upp:
 • Samma som ovan men vrid vredet åt andra hållet.

Vad kan gå fel?

 • Om du slår en ogiltig kod 3 gånger i rad blockeras Kodcylindern under 3 minuter. Slår du rätt kod två gånger i rad tas blockeringen bort.

Tillfällig användarkod

Den tillfälliga användarkoden, som du programmerar enligt sida 4, aktiveras och stängs av med programmeringsknappen. Den tillfälliga koden ligger kvar i minnet på Kodcylindern (position 10) även när koden är avstängd. Du kan enkelt aktivera och stänga av den tillfälliga användarkoden hur ofta du vill.

Aktivera den tillfälliga användarkoden så här:
 • Väck Kodcylindern, se fig 1.
 • Tryck in programmeringsknappen 3 gånger i följd
 • 3 korta toner hörs och grön indikering lyser i 5 sekunder – den tillfälliga användarkoden är aktiverad
 • Prova att koden fungerar (öppna/lås på vanligt sätt)
Stäng av den tillfälliga användarkoden så här:
 • Väck Kodcylindern, se fig 1.
 • Tryck in programmeringsknappen 3 gånger i följd
 • 2 långa toner hörs och röd indikering lyser i 5 sekunder – den tillfälliga användarkoden är avstängd
 • Prova att koden inte fungerar (öppna/lås på vanligt sätt)

Vad kan gå fel?

 • Har du inte programmerat in någon kod på position 10 fungerar det inte att aktivera den tillfälliga användarkoden.

Administration

Ta bort användarkod

 • Väck Kodcylindern, se fig 1.
 • Håll programmeringsknappen intryckt tills du hör en kort ton (tar ca 5 sekunder) och grön indikering tänds, se fig 2.
 • Slå din administratörskod. En kort ton hörs och indikeringslampan blinkar grönt.
 • Tryck på knapp 2. En kort ton hörs.
 • Slå positionsnumret för den användarkoden som skall tas bort, 01-10 (noll-ett till tio). Tre långa toner hörs.
 • Användarkoden är nu borttagen. Vänta 30 sekunder eller tryck siffran 0 för att lämna programmeringsläget.

Vad kan gå fel?

 • Matar du in fel administratörskod, så hörs en lång ton och knappsatsen slocknar och du får börja om från början.
 • Om du gör en felaktig inmatning efter det att rätt administratörskod har slagits, hörs en lång ton och du måste börja om från punkten ”Tryck på knapp 2”.

Ändra Administratörskod

 • Väck Kodcylindern, se fig 1.
 • Håll programmeringsknappen intryckt tills du hör en kort ton (tar ca 5 sekunder) och grön indikering tänds, se fig 2.
 • Slå din administratörskod. En kort ton hörs och indikeringslampan blinkar grönt.
 • Tryck på knapp 9. En kort ton hörs.
 • Slå en ny 6-siffrig administratörskod. En kort ton hörs.
 • Slå koden en gång till. Tre långa toner hörs.
 • Administratörskoden är nu ändrad. Vänta 30 sekunder eller tryck siffran 0 för att lämna programmeringsläget.

Skriv ned din nya administratörskod på sidan 11.

Vad kan gå fel?

 • Matar du in fel administratörskod, så hörs en lång ton och knappsatsen slocknar och du får börja om från början.
 • Om du gör en felaktig inmatning efter det att rätt administratörskod har slagits, hörs en lång ton och du måste börja om från punkten ”Tryck på knapp 9”.

Återställ Kodcylindern

Du kan enkelt återställa Kodcylindern så att den får tillbaka inställningar från fabriken.

 • Väck Kodcylindern, se fig 1.
 • Håll programmeringsknappen intryckt tills du hör en kort ton (tar ca 5 sekunder) och grön indikering tänds, se fig 2.
 • Slå din administratörskod, en kort ton hörs och indikeringslampan blinkar grönt.
 • Tryck på knapp 6. En kort ton hörs.
 • Slå din administratörskod en gång till. Tre långa toner hörs.
 • Kodcylindern är nu återställd till fabriksinställning. Kodcylindern går automatiskt ur programmeringsläget och släcks ner.

Kodcylindern är nu återställd. Alla användarkoder inklusive tillfälliga koder är borttagna och cylindern måste programmeras igen för att kunna användas (se ”Komma igång - administratörskod”).

Här kan du skriva ut en ny blank kodlista.

Vad kan gå fel?

 • Matar du in fel administratörskod, så hörs en lång ton och knappsatsen slocknar och du får börja om från början.
 • Om du gör en felaktig inmatning efter det att rätt administratörskod har slagits, hörs en lång ton och du måste börja om från punkten ”Tryck på knapp 6”.

Batterier

När batterierna börjar tar slut

Batterierna håller normalt i flera år men bör bytas efter ca 3 år. Batterier har begränsad hållbarhet även om inte all energi i batterierna är förbrukad.

Skulle batterinivån börja sjunka börjar den röda indikeringslampan flimra och tonen vid varje knapptrycknig förändras. Byt batterier!

Skulle batterinivån sjunka under tillåten nivå kan Kodcylindern inte användas. När du försöker väcka Kodcylindern hörs en lång ton och sedan stängs Kodcylindern av. Kodcylindern kan fortfarande nödöppnas (se nedan).

Tänk på:
 • Sätt alltid i färska batterier av samma typ (alkaliska, AA), blanda inte.
 • Var noga med att sätta i batterierna åt rätt håll.
 • Lämna förbrukade batterier till återvinning.
 • Alla koder sparas även om batterierna tar slut. Aktiverad tillfällig användarkod måste dock aktiveras på nytt.

Vad kan gå fel?

 • Försöker du programmera koder kommer Kodcylindern att stängas av om den börjat varna för låg batterinivå. Avstängningen sker när du hållit programmeringsknappen intryckt under 5 sekunder. Intryckningen följs av en lång ton istället för en kort

Nödöppning

Om du trots varningar om låg batterinivå inte bytt batterierna och låset inte går att öppna måste du ansluta ett 9V-batteri (Typ: 6LR61) enligt bild till höger. Pluspolen på vänstra stiftet och minus på högra. Då får låset tillräckligt med ström för att kunna manövreras. Håll batteriet vinklat uppåt med ena handen och slå din kod med andra handen, se fig 4. Om du nödöppnat Kodcylindern skall du omedelbart byta batterier.

Programmeringsmeny

Monteringsanvisning

Ladda ner monteringsinstruktion:
  för Assa 2000   för Assa 565
 • Montering på Assa 2002

 • Montering på Assa 565

Tänkvärt

 • Var rädd om din kod.
 • Förvara koden så att ingen obehörig kommer åt den.
 • Byt kod med jämna mellanrum.
 • Kom ihåg att ta bort en kod som du lämnat ut för tillfälligt tillträde.
 • Visa inte för någon när du slår din kod.
 • För ökad säkerhet, välj olika koder för olika användare.

Design

Utöver säkerhet, funktion och kvalitet var även design ett starkt ledord vid utvecklingen av MYLOQ Kodcylinder. Produkten är designad av industridesigner Johan Lundström, som driver Svenska Designrådet i Eskilstuna, www.designradet.se. Johan verkar främst inom områdena dörr- och fönsterbeslag med mycket uppmärksammade och prisbelönta produkter, bl. a. Detektor International Awards. Johans design bygger på estetik anpassad till kontext, funktion och producerbarhet.

Att utforma ett modernt elektroniskt dörrlås, en kodcylinder som ska passa byggnader och dörrar från olika tider har varit en utmaning. Jag har valt en neutral design med en mjuk utformning som väl möter traditionell beslagning med cylinder och cylinderring. Den mjuka utformningen i kombination med den sobra svarta färgen gör att den smälter väl in i på alla typer av dörrar. En dörr med ett kodlås blir en betydligt mer spännande dörr.

Johan Lundström, om utformningen av MYLOQ kodcylinder

Artikelnummer och tillbehör

# Produkt Artikelnummer
1 Kodcylinder för cylinderlås med regel, svart 1101 01
2 Kodcylinder för cylinderlås med regel, vit 1101 02
3 Kodcylinder för cylinderlås med regel, silver 1101 03
 
Kodcylinder för fast strömförsörjning (informationsblad)
4 Kodcylinder 1101 01 kpl. med spänningspuck, svart 1131 01
5 Kodcylinder 1101 02 kpl. med spänningspuck, vit 1131 02
6 Kodcylinder 1101 03 kpl. med spänningspuck, silver 1131 03
 
Tillbehör
7 Täckskylt, svart (bildbild) 1102 01
8 Täckskylt, vit 1102 02
9 Täckskylt, silver 1102 03
10 Insynsskydd, svart (bildbild) 1103 01
11 Insynsskydd, vit 1103 02
12 Insynsskydd, silver 1103 03
13 Täckplugg, vit (informationsblad) 1129 02
14 Täckplugg, rostfritt 1129 04
15 Monteringssats för Nivex nyckelskåp N UL 30, 60, 100 1130
Lista med artikelnummer till MYLOQ Kodcylinder, inklusive tillbehör

Frågor och Svar

Kodcylinder 1101 passar alla ytter- och innerdörrar som har ett cylinderlås, med regel, av skandinavisk, typ, tex Assa Modul, EVO, Connect eller motsvarande av annat fabrikat. Passar även på Flerpunktslås.

Kodcylinder 1260 passar på dörrar som har cylinderfallås, typ Assa 560. Lämpligt på dörrar till kontor, lager, soprum, förråd, arbetsbod, teknikrum, föreningslokal, etc.

Det är likvärdigt med att förlora nyckeln, man kan inte öppna dörren. Om det finns flera användare, så kan det vara bra att ha var sin kod. Om alla gällande koder är borta, bör man kontakta en låssmed.

Låset blinkar och låter onormalt vid manövrering.

Du kan öppna genom att från utsidan spänningssätta cylindern med ett 9V batteri, typ 6LR61 och därefter slå koden.

Vid normal användning, efter ca 3år.

Batterierna sitter på insidan. Lossa skruven på batterilådan.

Kodcylindern fungerar som en mekanisk cylinder. Det som skiljer är att du använder kod och vred istället för mekanisk nyckel.

Efter 3 felaktiga försök blockeras cylindern i tre minuter, upprepade felaktiga försök förlänger denna tid. För att häva blockeringen, slår du gällande kod 2ggr i följd.

9st och 1 tillfällig användarkod.

35-92 mm, som standard. För tjockare dörr, kontakta MYLOQ.

Ja, Kodcylinder 1101 passar för höger och vänster. När det gäller Kodcylinder 1260, så finns den för med- eller motsols vridriktning som enkelt kan ändras om.

Kodcylinder 1101 är provad av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) enligt den mekaniska cylinderstandarden samt den kommande mekatronik-cylinderstandarden.

Kodcylindern uppfyller angrepps- och manipulationskraven enligt fodringarna för cylinder i Godkänd Låsenhet enligt SS 3522:2004.

Ja, kodcylindern tål regn och den är testad hos provningsinstitut i temperaturer -40C till +80C.

Svart, vit och silver, samt svart utsida och vit insida.

Ja det går utmärkt. Vanliga AA batterier har ju dålig prestanda i kallt tillstånd men eftersom det normalt inte det blir någon frekvent användning av kodcylindern när ingen bor i stugan på vintern så är detta inget problem. Har man däremot ett frekvent användning av kodcylindern under vintern kommer batterierna att ta slut mycket snabbare och man får byta oftare. I installationer med frekvent användning där batterilådan är placerad i kallt utrymme rekommenderar vi att man använder litiumbatterier AA avsedda för kyla.

Ja det går utmärkt. Vanliga AA batterier har ju dålig prestanda i kallt tillstånd och har man frekvent användning av kodcylindern under vintern kommer batterierna att ta slut mycket snabbare och man får byta oftare. I installationer med frekvent användning där batterilådan är placerad i kallt utrymme rekommenderar vi att man använder litiumbatterier AA avsedda för kyla.

Normalt ska det fungera med att ställa nyckeln i klockan 2 resp klockan 10 och demmontera dem med en näbbtång. Men det är inte ovanligt att propparna kärvar. Spraya då propparna med t ex 5-56 och försök igen efter en stund. Går det ändå inte att få bort propparna rekommenderar vi att en låssmed anlitas.

Batterier är en färskvara och för att vara säker på att kodcylindern får bra batterier är de ej med i förpackningen. Till kodcylindern används standard AA batterier som de flesta har hemma och som är tillgängliga i de flesta butiker och därmed är enkla få tag på.

Det finns monteringsanvisningar för de två vanligaste låsen ASSA 2000/2002 och ASSA 565. Dessa instruktioner finns dessutom som video på vår hemsida kompletterad med en video på ASSA 8765. Dessa instruktioner täcker upp en mycket stor del av det som finns installerat. Men det finns givetvis andra kombinationer och fabrikat av låshus, cylindrar och beslag. Låsbranschen är komplex och lyckas du inte montera din kodcylinder rekommenderar vi dig att vända dig till en låssmed.

Det går då inte att programera kodcylindern, t ex lägga in och ta bort användarkoder.

För att ha en säker produkt har vi valt att inte ha några möjligheter att med en knapp eller något annat kunna återställa cylindern. Finns det en sådan möjlighet är det också en möjlighet till manipulation.