MYLOQ

MYLOQ

Om koder

Vi på MYLOQ anser att det ger mycket stor säkerhet att låsa och låsa upp med kod. Att använda kod är mycket säkrare än att använda en traditionell mekanisk nyckel. Orsaken är att man kan kopiera en nyckel. Tidigare var man tvungen att fysiskt ha en nyckel för att göra en kopia hos en låssmed. Låstillverkare skyddade användare genom att patentera nycklar så att det enbart var behöriga som kunde kopiera nycklar hos låssmeden. På den tiden var man rätt säker så länge man inte lånade ut sin nyckel till någon.

Idag går det dock att kopiera en del nycklar med hjälp av friformsteknologi. Detta är en teknologi som bara för några år sedan var ”sience fiction” men som nu är fullt möjlig.

Det dyker nu också upp många nya lösningar där man använder mobiltelefoner och fjärrkontroller för att låsa och låsa upp, men det är inte lösningar som vi på MYLOQ tycker ger tillräcklig säkerhet då man alltid kan spela in och störa ut en radiosignal. Har man spelat in en radiosignal finns det också alltid en risk att någon kan ”knäcka koden”.

De flesta lösningar med kort och ”tag” ger inte heller en tillräcklig säkerhet då de överförda koderna inte är krypterade. Kort och ”tag” med krypterad information ger en säker informationsöverföring men ett kort kan ju precis som en nyckel komma på villovägar och då är man ju inte säker på att det är en behörig person som låser upp.

En kod i kombination med ett kort ger en högre säkerhet men då tappar man den bekvämlighet som en kod ger. Ett kort ger samma nackdelar som en nyckel, det är alltid något man ska ha med sig för att kunna låsa och låsa upp. Med ett stort antal kombinationer ger kod en mycket stor säkerhet.

Därför anser vi på MYLOQ att kod är det optimala sättet att manövrera ett lås med. Finns det då inte några svagheter med kod? Jo, det finns ju alltid möjlighet att visuellt fånga upp en kod. Det är därför viktigt att man alltid döljer sin kodinmatning på samma sätt som man är van vid när man slår sin kod i en bankomat.

Trycker kod