MYLOQ

MYLOQ

Kvalitet och miljö

Kvalitet och miljö står högt på agendan för oss på MYLOQ. Våra produkter är av riktigt bra kvalitet och funktionalitet. Ambitionen är att våra produkter skall hålla länge och åldras med värdighet. Vi tillverkar inga ”slit och släng produkter”.

För att uppnå detta har vi med omsorg valt underleverantörer som erbjuder komponenter och processer av högsta kvalitet. Vi satsar i våra konstruktioner på lösningar som ger lång livslängd och säker funktion. Vi har bra kvalitetsstyrning i alla led som säkerställer att våra produkter har högsta kvalitet när de når kunden. Det blir inte alltid till lägsta kostnad, men våra kunder ska känna att en MYLOQ produkt ger mervärde och då kan man inte köpslå med kvalitet.

Att inte kompromissa med kvalitet och undvika ”slit och släng” anser vi vara det bästa sättet att värna om miljön. En välfungerande produkt med lång livslängd är resurssnålt och det bästa sättet att spara på jordens begränsade resurser. Vi lägger möda på att använda material och processer som är miljövänliga och att produkten går att återvinna. Vi vill bidra till en hållbar utveckling.

Vi har valt att producera så mycket som möjligt lokalt. På så sätt slipper vi långa miljöförstörande transporter. Genom valet av lokala underleverantörer bidrar vi till att utveckla det lokala näringslivet vilket vi tycker är viktigt för bra samhällsutveckling. Vi vill att våra kunder ska känna att de bidrar till den lokala samhällsutvecklingen när de köper en MYLOQ produkt.