MYLOQ

MYLOQ

Företaget

MYLOQ är ett kreativt och snabbt växande företag som utvecklar och förser marknaden med nya unika kvalitetsprodukter inom området lås och beslag.

Samtliga medarbetare har gedigen kunskap och mångårig erfarenhet inom lås- och beslags- samt dörr- och fönsterbranschen.

2014 07 förvärvades Myloq AB av Bandit Sverige AB.
Bandit Sverige AB når du på 08 55 00 88 99