MYLOQ

MYLOQ

Kodesylinder - 1101

Erstatt den ytre sylinder mot Myloq Kodesylinder 1101. Den passer de fleste sylinderlås med en regel for eksempel Assa/Trio Ving 2000, 8765, 410, 565, Assa/Fix flerpunktslås. Kodesylindern er enkel å installere og gir både høy sikkerhet og bekvemmelighet. Med opptil 9 forskjellige brukerkoder, velger hver og en sin egen kode som er lett å huske. En kode for midlertidig besøkende er lett aktiveres og deaktiveres like lett. Kodcylindern drives av 3 x 1,5 V AA batterier som i normal bruk vil vare i tre år. Batteri advarsel ved lav spenning nivå. Kan åpnes ved hjelp av 9V batteri fra utsiden. Å låse og låse opp, aktivere sylinderen, taste in en 6-sifret kode, vri knappen å gå deretter tilbake til startposision. Exempel på bruk: Inngangsdør i bolig, leilighet døren eller andre døren der du vil ha en praktisk låsing / opplåsing uten nøkler.

Finnes i følgende farger

Noen ganger skjer det ting som skaper problemer

 • Du blir låst ute
 • Du finner ikke nøkkelen
 • Du fikk ikke tilbake nøkkelen som du lånte bort
 • Du fikk ikke alle nøklene fra tidligere eier / leieboer
 • Noen har stukket ting i nøkkelhullet
 • Nøkkelen er utslitt og fungerer dårlig
 • Mekaniske nøkler lar seg kopiere

Myloq Kodesylinder, kodelåset som løser problemene

 • Kodcylindern passar de flesta dörrlås av cylindertyp på Skandinavisk marknad.
 • Kodcylindern ersätter den vanliga låscylindern.
 • Till Kodcylindern behövs inga nycklar.
 • Du öppnar och låser lika säkert och bekvämt med din egen kod istället för med nyckel.
 • En kod som enkelt kan ändras hur många gånger som helst.
 • Upp till 9 olika användarkoder kan väljas.
 • Du kan enkelt aktivera och lämna ut en tillfällig kod och lika enkelt ta bort den.
 • Kodcylindern är patentsökt.

 

Teknisk spesifikasjon

Bruksområder
Til bruk for montering på ytterdører samt innerdører. Produktets egenskaper gjør det mulig å bruke det sammen med godkjente låskasser. Kodesylinderen er godkjent av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) i.h.t. den mekaniske sylinderstandarden samt den kommende mekatronikk-sylinderstandarden. Kodesylinderen oppfyller inngrep- og manipulasjonskravene i.h.t. kravene for sylinder i «Godkjent låsenhet» standarden SS 3522:2004. Fungerer på de fleste sylinderlåskasser og flerpunktslåser som er produsert og montert etter 1950 (gjelder bare for låser hvor låssynderen sitter over vrideren).
Temperatur min. -40 max. + 80 C.
Kodesylnderen reduserer kuldebroen og bidrar derved til en bedre U-verdi.
Funksjon
Aktiveres ved at man vrir på vriderknappen og returner til den distinkte hvileposisjonen.
Manøvreres med valgfri 6-siffret kode i stedet for nøkkel.
Lyd og lyssignal ved manøvreringene.
Bakgrunnsbelyst display.
Programmering
Opp til 9 brukerkoder.
Programmeringen startes fra innsiden av døren.
Midlertidig kode
Enkel og rask på / av – aktivering av midlertidig kode.
Batteri
Levetid 3 år ved normal bruk i bolig.
Drives av 3 standard batterier (1,5V, AA).
Ingen forbruk av strøm i hvileposisjonen.
Varsel ved lav batterispenning.
Kan opereres fra yttersiden med et standard batteri (9V, 6LR61).
Sikkerhet
Herdet sylinder som motstår boring og angrep.
Roterende sylinderring som motstår boring og angrep med rørtang.
Friroterende låsmekanisme.
Blokkeringsfunksjon for gjentatt feil tastet kode.
Patentsøkt beskyttelse mot kjente manipulasjonsmetoder som f.eks. dirking, vibrasjon, slag, trykkluft og magnetisme.
Kvalitet
Produsert i Sverige.
Kulelagret låsmekanisme.

Produktet er patentsøkt.

CE logoRoHS logoSP logo

 

Måttskiss

Bruksanvisning

Les dette før du begynner å bruke Kodesylinderen

 • Kodesylinderen er normalt i hvilestilling for å spare batteriene. Det betyr at tastaturet er slukket og det skjer ingenting når du trykker på tastene. Hver gang du skal bruke Kodesylinderen må du først aktivere den. Det gjør du ved å vri knappvrideren til den ene siden og deretter til midtstilling. Du merker et klikk når den er i midtstillingen.
 • Når du har aktivert Kodesylinderen hører du tre korte toner og lysene i tastaturet tennes. Nå har du 10 sekunder på deg for å trykke på en tast, ellers returnerer Kodesylinderen til hvilestillingen. Når Kodesylinderen er tilbake i hvilestillingen høres en lang tone og lysene i tastaturet slukker.
 • I batterikassettens øvre høyre hjørne er det et lite hull og innenfor hullet sitter programmeringsknappen. Programmeringsknappen brukes når du skal legge inn, slette eller endre kode. Bruk den medfølgende pinnen for å trykke på programmeringsknappen.
 

Komme i gang

Komme i gang - Administratørkode

Først må du opprette en administratørkode som er nødvendig for å kunne legge inn, endre eller slette andre koder. Velg en administratørkode som består av 6 siffer, skriv den ned på kodedokumentet, eller på et annet egnet sted. Det er svært viktig at du ikke glemmer administratørkoden – uten den kan du ikke gjøre noen endringer i Kodesylinderen. Oppbevar alle koder slik at ingen utenforstående kan lese dem.


Slik programmerer du administratørkoden:
 • Aktiver Kodesylinderen, se fig 1.
 • Hold programmeringsknappen inne til du hører en kort tone (tar ca. 5 sekunder) og grønn indikeringslampe tennes, se fig 2.
 • Tast fabrikk-koden 1-2-3-4-5-6 i rekkefølge innen 30 sekunder. En kort tone høres og indikeringslampen blinker grønt.
 • Trykk på tast 9. En kort tone høres.
 • Tast din administratørkode (den du selv valgte). En kort tone høres.
 • Tast din administratørkode en gang til. Tre lange toner høres.
 • Din administratørkode er nå lagret. Vent i 30 sekunder, eller trykk tast 0, for å gå ut av programmeringen.

 

Hva kan gå feil?

 • Dersom du taster feil administratørkode høres en lang tone og lyset på tastaturet slukker. Begynn på nytt.
 • Dersom du taster feil etter administratørkoden høres en lang tone og du begynner om igjen fra punktet “Trykk på tast 9”.

Komme i gang - Brukerkoder

Du må legge inn minst en brukerkode for å kunne bruke Kodesylinderen – administratørkoden kan ikke brukes til å låse/låse opp. Det er plass til 9 brukerkoder og 1 midlertidig brukerkode. Kodene har nummererte plasser fra 01-09, den midlertidige koden har plass 10. Den midlertidige brukerkoden kan du aktivere og deaktivere etter behov. Den kan for eksempel brukes av utenforstående (eks. vaskehjelp, håndverker). De vanlige brukerkodene kan anvendes parallelt, slik at eksempelvis alle i familien kan ha hver sin kode. Skriv ned brukerkodene på kodedokumentet, eller på et annet egnet sted.

Slik programmerer du en brukerkode:
 • Aktiver Kodesylinderen, se fig 1.
 • Hold programmeringsknappen inne til du hører en kort tone (tar ca. 5 sekunder) og grønn indikeringslampe tennes, se fig 2.
 • Tast din administratørkode. En kort tone høres og indikeringslampen blinker grønt. Trykk på tast 1. En kort tone høres.
 • Tast plassnummeret til den nye brukerkoden, 01-10 (null-ett til ti). Plass 10 er reservert for midlertidig brukerkode. En kort tone høres.
 • Tast den nye brukerkoden (6 siffer). En kort tone høres.
 • Tast den nye brukerkoden en gang til. Tre lange toner høres.
 • Din nye brukerkode er nå lagret. Vent i 30 sekunder, eller trykk tast 0, for å avslutte programmeringen.

Hva kan gå feil?

 • Dersom du taster feil administratørkode høres en lang tone og lyset på tastaturet slukker. Begynn på nytt.
 • Dersom du taster feil etter administratørkoden høres en lang tone og du begynner om igjen fra punktet “Trykk på tast 1”.

Bruke Kodesylinderen

Låse, låse opp

Det kreves en kode for å kunne låse og låse opp Kodesylinderen, på samme måte som det kreves en nøkkel til en vanlig låssylinder.

Slik låser du:

 • Aktiver Kodesylinderen, se fig 1.
 • Tast en gyldig brukerkode. Tre korte toner høres.
 • Vri knappvrideren på samme måte som om det hadde vært en nøkkel. Avhengig av type lås må du vri enten en kvart omdreining eller en hel omdreining. I begge tilfelle må knappvrideren tilbake til hvilestillingen etter låsingen. Når knappvrideren har forlatt hvilestillingen blinker bakgrunnsbelysningen og du hører en pulserende lyd. Dette er for å gjøre deg oppmerksom på at du må fullføre vridningen av knappvrideren tilbake til hvilestillingen.
Slik låser du opp:
 • Du gjør det samme som ovenfor, men vrir knappvrideren i motsatt retning.

Hva kan gå feil?

 • Dersom du taster en ugyldig kode 3 ganger etter hverandre blokkeres Kodesylinderen i 3 minutter. Taster du riktig kode 2 ganger etter hverandre opphører blokkeringen.

Midlertidig brukerkode

Den midlertidige brukerkoden, som du programmerer i toppen på bruksanvisningen, aktiveres og deaktiveres med programmeringsknappen. Den midlertidige koden er lagret i minnet på Kodesylinderen (plass 10) selv om koden er deaktivert. Du kan aktivere og deaktivere den tilfeldige brukerkoden så ofte du vil.

Slik aktiverer du den midlertidige brukerkoden:
 • Aktiver Kodesylinderen, se fig 1.
 • Trykk inn programmeringsknappen 3 ganger etter hverandre.
 • 3 korte toner høres og grønn indikering lyser i 5 sekunder – den midlertidige brukerkoden er aktivert.
 • Prøv om koden virker ved å låse/låse opp.
Slik deaktiverer du den midlertidige brukerkoden:
 • Aktiver Kodesylinderen, se fig 1.
 • Trykk inn programmeringsknappen 3 ganger etter hverandre.
 • 2 lange toner høres og rød indikering lyser i 5 sekunder – den midlertidige brukerkoden er deaktivert.
 • Prøv at koden ikke virker ved å prøve å låse/låse opp.

Hva kan gå feil?

 • Dersom du ikke har programmert noen kode på plass 10 kan du ikke aktivere den tilfeldige brukerkoden.

Administrasjon

Slette brukerkode

 • Aktiver Kodesylinderen, se fig 1.
 • Hold programmeringsknappen inne til du hører en kort tone (tar ca. 5 sekunder) og grønn indikeringslampe tennes, se fig 2.
 • Tast din administratørkode. En kort tone høres og indikeringslampen blinker grønt. Trykk på tast 2. En kort tone høres.
 • Tast plassnummeret til den brukerkoden som skal slettes, 01-10 (null-ett til ti). Tre lange toner høres.
 • Brukerkoden er nå slettet. Vent i 30 sekunder, eller trykk tast 0, for å forlate programmeringen.

Hva kan gå feil?

 • Dersom du taster feil administratørkode høres en lang tone og lyset på tastaturet slukker. Begynn på nytt.
 • Dersom du taster feil etter administratørkoden høres en lang tone og du begynner om igjen fra punktet “Trykk på tast 2”.

Endre administratørkode

 • Aktiver Kodesylinderen, se fig 1.
 • Hold programmeringsknappen inne til du hører en kort tone (tar ca. 5 sekunder) og grønn indikeringslampe tennes, se fig 2.
 • Tast din administratørkode. En kort tone høres og indikeringslampen blinker grønt.
 • Trykk på tast 9. En kort tone høres.
 • Tast en ny 6 siffers administratørkode. En kort tone høres.
 • Tast koden en gang til. Tre lange toner høres.
 • Administratørkoden er nå endret. Vent i 30 sekunder, eller trykk tast 0, for å forlate programmeringen.

Skriv ned din nye administratørkode i kodedokumentet, eller på et annet egnet sted.

Hva kan gå feil?

 • Dersom du taster feil administratørkode høres en lang tone og lyset på tastaturet slukker. Begynn på nytt.
 • Dersom du taster feil etter administratørkoden høres en lang tone og du begynner om igjen fra punktet “Trykk på tast 9”.

Återställ Kodcylindern

Du kan enkelt nullstille Kodesylinderen slik at den går tilbake til fabrikkinnstillingen.

 • Aktiver Kodesylinderen, se fig 1.
 • Hold programmeringsknappen inne til du hører en kort tone (tar ca. 5 sekunder) og grønn indikeringslampe tennes, se fig 2.
 • Tast din administratørkode. En kort tone høres og indikeringslampen blinker grønt. Trykk på tast 6. En kort tone høres.
 • Tast din administratørkode en gang til. Tre lange toner høres.
 • Kodesylinderen er nå tilbake til fabrikkinnstillingen. Kodesylinderen går automatisk ut av programmeringen og lukkes.

Kodesylinderen er nå nullstilt. Alle brukerkoder, inklusive midlertidige koder, er slettet og sylinderen må programmeres på nytt for å kunne brukes (se “Komme i gang – administratørkode”).

Her kan du skrive ut en ny blank kodeliste.

Hva kan gå feil?

 • Dersom du taster feil administratørkode høres en lang tone og lyset på tastaturet slukker. Begynn på nytt.
 • Dersom du taster feil etter administratørkoden høres en lang tone og du begynner om igjen fra punktet “Trykk på tast 6”..

Batterier

Når batteriene begynner å bli tomme

Batteriene holder normalt i mange år men bør byttes etter 3 år. Batteriene har begrenset holdbarhet selv om ikke all energien er oppbrukt.

Når batterinivået begynner å bli lavt flimrer den røde indikeringslampen og tonen i hvert tastetrykk forandres. Bytt batterier!

Dersom batterinivået synker under tillatt nivå kan ikke Kodesylinderen brukes. Dersom du forsøker å aktivere Kodesylinderen høres en lang tone og Kodesylinderen lukkes. Kodesylinderen kan fortsatt nødåpnes (se nedenfor).

Tenk på:
 • Sett alltid inn nye batterier av samme type (alkaliske, AA).
 • Vær nøye med å sette inn batteriene riktig.
 • Lever brukte batterier til gjenvinning.
 • Alle koder opprettholdes selv om batteriene tar slutt. Dog må aktiverte midlertidige brukerkoder aktiveres på nytt.

Hva kan gå feil?

 • Prøver du å programmere koder når du har blitt varslet om lavt batterinivå lukkes Kodesylinderen. Lukkingen skjer når du har holdt programmeringsknappen inne i 5 sekunder og som følges av en lang tone i stedet for en kort tone.

Nødåpning

Dersom du, på tross av varsler om lavt batterinivå, ikke har byttet batterier og låsen ikke kan åpnes, må du koble til et 9V batteri (type: 6LR61), se fig 4. Plusspolen på venstre stift og minus på høyre. Da får låsen tilstrekkelig med strøm for å kunne betjenes. Hold batteriet vinklet opp med den ene hånden og tast din kode med den andre hånden, se fig 4. Når du har nødåpnet Kodesylinderen må du umiddelbart bytte batterier.

Programmeringsmeny

Monteringsanvisninger

Last ned Monteringsanvisninger:
  för Assa 2000   för Assa 565
 • Montering på Assa 2002

 • Montering på Assa 565

Noe å tenke på

 • Pass godt på din kode.
 • Oppbevar koden slik at ingen utenforstående får tak i den.
 • Bytt kode ved jevne mellomrom.
 • Husk å fjerne en kode som du har gitt til en midlertidig adgang.
 • Skjul inntastingen av din kode.
 • For økt sikkerhet, velg ulike koder for ulike brukere.

Design

Utover sikkerhet, funksjon og kvalitet var også design en ledetråd ved utviklingen av MYLOQ Kodesylinder. Produktet er designet av industridesigner Johan Lundstrøm, som driver Svenska Designrådet i Eskilstuna, www.designradet.se. Johan arbeider først og fremst innen områdene dør – og vindussbeslag med mange kjente og prisbelønte produkter, bl.a. Detektor International Awards. Johans design bygger på estetikk tilpasset kontekst, funksjon og produserbarhet.

Å utforme en moderne elektronisk dørlås, en kodesylinder som skal passe til bygninger og dører fra ulike tider, har vært en utfordring. Jeg har valgt en nøytral design med en myk utforming som på en god måte møter tradisjonelt beslag med sylinder og sylinderring. Den myke utformingen i kombinasjon med den matte svarte fargen gjør et den smelter inn på alle typer dører. En dør med en kodelås blir en betydelig mer spennende dør

Johan Lundström om utformingen av MYLOQ Kodesylinder

Artikelnummer och tillbehör

# Produkt Artikelnummer
1 Kodcylinder för cylinderlås med regel, svart 1101 01
2 Kodcylinder för cylinderlås med regel, vit 1101 02
3 Kodcylinder för cylinderlås med regel, silver 1101 03
 
Kodcylinder för fast strömförsörjning (informationsblad)
4 Kodcylinder 1101 01 kpl. med spänningspuck, svart 1131 01
5 Kodcylinder 1101 02 kpl. med spänningspuck, vit 1131 02
6 Kodcylinder 1101 03 kpl. med spänningspuck, silver 1131 03
 
Tillbehör
7 Täckskylt, svart (bildbild) 1102 01
8 Täckskylt, vit 1102 02
9 Täckskylt, silver 1102 03
10 Insynsskydd, svart (bildbild) 1103 01
11 Insynsskydd, vit 1103 02
12 Insynsskydd, silver 1103 03
13 Täckplugg, vit (informationsblad) 1129 02
14 Täckplugg, rostfritt 1129 04
15 Monteringssats för Nivex nyckelskåp N UL 30, 60, 100 1130
Lista med artikelnummer till MYLOQ Kodcylinder, inklusive tillbehör

Spørsmål og svar

Kodesylinderen passer alle typer ytter – og innerdører som har en sylinderlås av typene Assa / Trio Ving modul, EVO, Connect eller tilsvarende låser av annet fabrikat. Passer også til flerpunktslåser. (gjelder bare på låser hvor låssylinderen sitter over vrideren).

Det er tilsvarende som å ha glemt nøkkelen, døren kan ikke åpnes. Kontakt en låsesmed.

Lyset blinker og det lyder unormalt ved manøvrering.

Du kan åpne ved at du fra yttersiden setter spenning på sylinderen med et 9V batteri, type 6LR61, og deretter taste koden.

Ved normal bruk, ca. 3 år.

Batteriene sitter på innsiden. Løsne skruen på lokket på batterikassetten.

Nei, kodene forsvinner ikke.

Kodesylinderen fungerer som en mekanisk sylinder. Det som skiller er at du bruker en kode og en vriderknapp i stedet for en mekanisk nøkkel.

Etter 3 feilaktige forsøk blokkeres sylinderen i 3 minutter, gjentatte feilaktige forsøk forlenger denne tiden. For å oppheve blokkeringen taster du riktig kode 2 ganger etter hverandre.

9 brukerkoder og 1 midlertidig kode.

35-92 mm, som standard. For tykkere dører – kontakt MYLOQ.

Kodesylinderen er godkjent av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) i.h.t. den mekaniske sylinderstandarden samt den kommende mekatronikk – sylinderstandarden. Kodesylinderen oppfyller inngrep – og manipulasjonskravene i.h.t. kravene for sylinder i «Godkjent låsenhet» standarden SS 3522:2004.

Ja, kodesylinderen tåler regn, og den er testet hos et prøveinstitutt for temperaturer fra -40C til +80C.

Ja, det går bra. Vanlige AA batterier har dårligere effekt i kald tilstand. Dersom hytta ikke brukes ofte om vinteren bør det ikke være noe problem. Men ved en høy bruksfrekvens tømmes batteriene raskere og de bør byttes oftere. I installasjoner med høy bruksfrekvens hvor batteriene er plassert i kalde omgivelser anbefaler vi at man bruker litiumbatterier AA beregnet for kulde.

Ja, det går bra. Vanlige AA batterier har dårligere effekt i kald tilstand. Men ved høy bruksfrekvens om vinteren tømmes batteriene raskere og bør byttes oftere. I installasjoner med høy bruksfrekvens hvor batteriene er plassert i kalde omgivelser anbefaler vi at man bruker litiumbatterier AA beregnet for kulde.

Normalt skal det gå bra ved å stille nøkkelen i klokken 2 resp. klokken 10 og fjerne dem med en nebbtang. Men det er ikke uvanlig at de sitter fast. Spray proppene med 5-56 og forsøk igjen om en stund. Dersom det ikke går anbefaler vi at du kontakter en låsesmed.

Batterier er en ferskvare, og for å være sikker på at kodesylinderen får gode batterier er de ikke med i forpakningen. Til kodesylinderen brukes standard AA batterier som de fleste har hjemme, eller som er tilgjengelig i de fleste butikker. De er dermed enkle å få tak i.

Det finnes monteringsanvisninger for de to vanligste låsene ASSA/Trio Ving 2000/2002 og ASSA/Trio Ving 565. Disse instruksjonene finnes dessuten som video på vår hjemmeside, komplettert med en video på ASSA/Trio Ving 8765.

Da er det ikke mulig å programmere kodesylinderen, f.eks. legge inn og fjerne brukerkoder. For å få et sikkert produkt har vi ikke gitt noen muligheter til å nullstille kodesylinderen med vriderknappen eller noe annet. Dersom en slik mulighet skulle finnes er muligheter for manipulasjoner tilstede.