MYLOQ

MYLOQ

Om koder

Vi på MYLOQ anser at det gir en meget høy sikkerhet å låse og låse opp med en kode. Bruk av en kode er mye sikrere enn å bruke en tradisjonell mekanisk nøkkel. Årsaken er at en nøkkel kan kopieres. Man er tvunget til å ha en nøkkel for å lage en kopi hos en låsesmed, jernvare- byggvarehandel etc. Låsprodusentene beskytter noen brukere ved å patentere nøkler slik at kun utvalgte får kopiere hos låsesmed eller produsent. Man er helt sikker så lenge man ikke låner bort eller mister nøkler.

Med dagens friformsteknologi er det betydelig enklere å kopiere en nøkkel. Dette er en ganske ny teknologi som for få år siden var «science fiction», men som nå er kommersiell hverdagskost.

Det dukker også opp nå mange nye løsninger hvor man bruker mobiltelefoner og fjernkontroller for å låse og låse opp. Med det er ikke løsninger som vi på MYLOQ synes gir tilstrekkelig sikkerhet fordi man alltid kan koble seg inn og forstyrre et radiosignal. Har man lagt inn et radiosignal finnes det også en risiko for at noen kan «knekke koden».

De fleste løsninger med kort og «tag» gir heller ikke tilstrekkelig sikkerhet fordi de overførte kodene ikke er krypterte. Kort og «tag» med kryptert informasjon gir en sikker informasjonsoverføring. Men et kort og «tag» kan, på samme måter som en nøkkel, komme på avveie og da er man ikke sikker på at det er en rett person som låser opp.

Trycker kod