MYLOQ

MYLOQ

Kvalitet og miljø

Kvalitet og miljø står høyt på agendaen for oss på MYLOQ. Våre produkter er av riktig god kvalitet og funksjonalitet. Ambisjonene er at våre produkter skal holde lenge og aldres med verdighet. Vi produserer ikke «bruk og kast produkter».

For å oppnå dette har vi med omsorg valgt underleverandører som tilbyr komponenter og prosesser av høyeste kvalitet. I våre konstruksjoner satser vi på løsninger som gir lang levetid og sikker funksjon. Vi har god kvalitetsstyring i alle ledd som sikrer at våre produkter har høyeste kvalitet når de når kundene. Det skjer ikke alltid med den laveste kostnaden, men våre kunder skal merke at et MYLOQ produkt gir merverdi, og da kan man ikke kjøpslå med kvalitet.

Ved å unngå kompromisser med kvalitet og «bruk og kast» mentalitet anser vi som den beste måten å verne om miljøet. At kunden får et velfungerende produkt med lang levetid er ressurssparende og den beste måten å spare jordens begrensede ressurser. Vi legger også an på å bruke materialer og prosesser som er miljøvennlige og at produktene kan gjenvinnes. Vi bidrar til en bærekraftig utvikling.

Vi har også valgt å produsere så mye som mulig lokalt. På denne måten slipper vi lange miljøkrevende transporter. Gjennom valget av lokale underleverandører bidrar vi også til å utvikle det lokale næringslivet, hvilket vi synes er bra for samfunnsutviklingen. Vi ønsker at våre kunder skal føle at de bidrar til den lokale samfunnsutviklingen når de kjøper et MYLOQ produkt.