MYLOQ

MYLOQ

Archive

March 2013

Etikette til Kodesylindern

2013-03-04

Dører kan være høyre-eller venstre-hengslet og lås åpner og låser på forskjellige måter. Noen ganger vri om nøkkelen eller knappvrideren med klokken og noen ganger mot klokken. Med etiketten på toppen av sylinderen, blir det lettere. Turn til rødt for å låse og mot grønt for å låse opp.

Etiketten er inkludert i pakken av Kodcylinder 1101

Etiket til Kodecylindern

2013-03-04

Døre kan være højre-eller venstre-hængslet og lås åbner og låser på forskellige måder. Lejlighedsvis dreje nøglen me uret og undertiden mod uret. Med det fastgjorte etiket på toppen af ​​cylinderen, bliver det nemmere. Drej til rød for at låse og mod grøn at låse op.

Etiketten medfølger pakken af Kodecylinder 1101

Etikett till Kodcylindern

2013-03-04

Dörrar kan vara höger- eller vänsterhängda och låshus öppnas och låses på olika sätt. Ibland vrider man nyckel eller vred medsols och ibland motsols. Med etikett på ovansidan av cylindern blir det enklare. Vrid mot rött för att låsa och mot grönt för att låsa upp.

Etiketten ingår i förpackningen till Kodcylinder 1101.