MYLOQ

MYLOQ

Archive

January 2013

Länsförsäkringar godkänner Myloq Kodcylinder

2013-01-24

Länsförsäkringar godkänner Myloq Kodcylinder

ELEKTRONISKA LÅS FÖR BOSTÄDER
Genom den tekniska utvecklingen finns det idag ett antal elektroniska lås på markanden. Länsförsäkringar Uppsala har bestämt sig för att godkänna nedanstående fabrikat i kombination med godkända låshus/slutbleck:

Myloq Kodcylinder